Φίλτρο
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ NAXOS 210
Με Τρεις (3) Ανοιγόμενες Πόρτες Διπλής Υάλωσης DGD // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

3.815,00 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ NAXOS 280
Με Τέσσερις (4) Ανοιγόμενες Πόρτες Διπλής Υάλωσης DGD // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

4.885,00 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ NAXOS 340
Με Πέντε (5) Ανοιγόμενες Πόρτες Διπλής Υάλωσης DGD // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

5.725,00 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ NAXOS 390
Με Έξι (6) Ανοιγόμενες Πόρτες Διπλής Υάλωσης DGD // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

6.155,00 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PHUKET C 100x80x205 FGD
Μαγνητική βαλβίδα Danfoss, Φίλτρο Danfoss, Με Δύο (2) Ανοιγόμενες Πόρτες Μονής Υάλωσης FULL GLASS // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

3.180,50 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PHUKET C 100x80x220 FGD
Μαγνητική βαλβίδα Danfoss, Φίλτρο Danfoss, Με Δύο (2) Ανοιγόμενες Πόρτες Μονής Υάλωσης FULL GLASS // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

3.312,20 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PHUKET C 135x80x205 FGD
Μαγνητική βαλβίδα Danfoss, Φίλτρο Danfoss, Με Δύο (2) Ανοιγόμενες Πόρτες Μονής Υάλωσης FULL GLASS // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

3.595,00 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PHUKET C 135x80x220 FGD
Μαγνητική βαλβίδα Danfoss, Φίλτρο Danfoss, Με Δύο (2) Ανοιγόμενες Πόρτες Μονής Υάλωσης FULL GLASS // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

3.755,38 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PHUKET C 200x80x205 FGD
Μαγνητική βαλβίδα Danfoss, Φίλτρο Danfoss, Με Τρεις (3) Ανοιγόμενες Πόρτες Μονής Υάλωσης FULL GLASS // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

4.675,00 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PHUKET C 200x80x220 FGD
Μαγνητική βαλβίδα Danfoss, Φίλτρο Danfoss, Με Τρεις (3) Ανοιγόμενες Πόρτες Μονής Υάλωσης FULL GLASS // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

4.897,34 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PHUKET C 260x80x205 FGD
Μαγνητική βαλβίδα Danfoss, Φίλτρο Danfoss, Με Τέσσερεις (4) Ανοιγόμενες Πόρτες Μονής Υάλωσης FULL GLASS // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

5.182,00 €*
S/S ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PHUKET C 260x80x220 FGD
Μαγνητική βαλβίδα Danfoss, Φίλτρο Danfoss, Με Τέσσερεις (4) Ανοιγόμενες Πόρτες Μονής Υάλωσης FULL GLASS // Χωρίς Εγκατεστημένο Μοτέρ

5.440,62 €*