Φίλτρο
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
S/S ΚΑΤΑΨΥΞΗ 3.20x0.75x2.20 MILANO
Installed 4 Triple Glazed Hinged Doors // REMOTE

9.100,00 €*
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
S/S ΚΑΤΑΨΥΞΗ IOS 280
Installed 4 Triple Glazed Hinged Doors // REMOTE

5.800,00 €*
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
S/S ΚΑΤΑΨΥΞΗ IOS 340
Installed 5 Triple Glazed Hinged Doors // REMOTE

7.200,00 €*
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
S/S ΚΑΤΑΨΥΞΗ IOS 390
Installed 6 Triple Glazed Hinged Doors // REMOTE

7.800,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 060 x 65 x 90 FR 152 PAC/PAF
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

700,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 070 x 65 x 90 FR 200 PAC/PAF
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

770,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 101 x 65 x 90 FR 300 PAC/PAF
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

830,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 130 x 65 x 90 FR 400 PAC/PAF
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

970,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 155 x 65 x 90 FR 500 PAC/PAF
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

1.120,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ CORFU 187 - ΚΕΦΑΛΗΣ
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

2.639,00 €*
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ CORFU 210
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

2.660,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ CORFU 250
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

3.020,00 €*