Φίλτρο
S/S ΚΑΤΑΨΥΞΗ 3.20x0.75x2.20 MILANO
Installed 4 Triple Glazed Hinged Doors // REMOTE

5.000,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 101 x 65 x 90 FR 300 PAC
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

460,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 130 x 65 x 90 FR 400 PAC
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

535,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 155 x 65 x 90 FR 500 PAC
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

615,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 60 x 65 x 90 FR 152 PAC
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

390,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ 70 x 65 x 90 FR 200 PAC
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

425,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ CORFU 187 - ΚΕΦΑΛΗΣ
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

2.639,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ CORFU 210
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

2.660,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ CORFU 250
Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,Κουρμπέ συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

3.020,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ MANHATTAN 14
2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ//ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ//ΚΑΤΑΨΥΞΗ, Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,FLAT συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

1.400,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ MANHATTAN 18 - ΚΕΦΑΛΗΣ
2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ//ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ//ΚΑΤΑΨΥΞΗ,Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,FLAT συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

1.660,00 €*
ΒΟΥΤΑ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ MANHATTAN 21
2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ//ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ//ΚΑΤΑΨΥΞΗ, Ενσωματωμένο Ψυκτικό Μηχάνημα,FLAT συρόμενα τζάμια,Σετ καλάθια- χωρίσματα

1.590,00 €*