Φίλτρο
B WINTSYS 2440 J - 3/4 Hp Εξωτερική Μονάδα ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κατάψυξη// 3/4Hp// Παλινδρομικός συμπιεστής Tecumseh//Πιεσοστάτη υψηλής /χαμηλής// Υδροδείκτη, Αντιστάσεις συμπιεστού

1.210,00 €*
B WINTSYS 2446 J - 3/4 Hp Εξωτερική Μονάδα ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κατάψυξη// 3/4Hp// Παλινδρομικός συμπιεστής Tecumseh// Πιεσοστάτη υψηλής /χαμηλής// Υδροδείκτη, Αντιστάσεις συμπιεστού

1.310,00 €*
B WINTSYS 2464 J - 1.5 Hp Εξωτερική Μονάδα ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κατάψυξη//1.5Hp// Παλινδρομικός συμπιεστής Tecumseh// Πιεσοστάτη υψηλής /χαμηλής// Υδροδείκτη, Αντιστάσεις συμπιεστού

1.360,00 €*
B WINTSYS 2480 J - 2 Hp - 220 Εξωτερική Μονάδα ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κατάψυξη//2 Hp// Παλινδρομικός συμπιεστής Tecumseh// Πιεσοστάτη υψηλής /χαμηλής// Υδροδείκτη, Αντιστάσεις συμπιεστού

1.580,00 €*
B WINTSYS 2480 J - 2 Hp - 380 Εξωτερική Μονάδα ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κατάψυξη//2Hp// Παλινδρομικός συμπιεστής Tecumseh// Πιεσοστάτη υψηλής /χαμηλής// Υδροδείκτη, Αντιστάσεις συμπιεστού

1.550,00 €*
B WINTSYS 2511 J - 2.5 Hp - 380 Εξωτερική Μονάδα ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Κατάψυξη//2.5 Hp// Παλινδρομικός συμπιεστής Tecumseh// Πιεσοστάτη υψηλής /χαμηλής// Υδροδείκτη, Αντιστάσεις συμπιεστού

1.590,00 €*
COPELAND ZXLE02 2.0 Hp 380V, Εξωτερική Μονάδα Κατάψυξης
Κατάψυξη// 2 Hp

2.190,00 €*
COPELAND ZXLE03 3.0 Hp 380V, Εξωτερική Μονάδα Κατάψυξης
Κατάψυξη// 3 Hp

2.600,00 €*
COPELAND ZXLE04 4.0 Hp 380V, Εξωτερική Μονάδα Κατάψυξης
Κατάψυξη// 4 Hp

3.000,00 €*
COPELAND ZXLE05 5.0 Hp 380V, Εξωτερική Μονάδα Κατάψυξη
Κατάψυξη// 5 Hp

3.470,00 €*
COPELAND ZXLE06 6.0 Hp 380V, Εξωτερική Μονάδα
Κατάψυξη// 6 Hp

3.970,00 €*
COPELAND ZXLE075 7.5 Hp 380V , Εξωτερική Μονάδα
Κατάψυξη// 7.5 Hp

4.250,00 €*