Φίλτρο
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ Μ-ICE 030 FLAKE CLMX
Μηχάνημα κάτω πάγκου,Καλή μόνωση και υγιεινή,Παραγωγή θρύμματος μεσαίου μεγέθους

0,00 €*
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ Μ-ICE 050 FLAKE CLMX
Μηχάνημα κάτω πάγκου,Καλή μόνωση και υγιεινή,Παραγωγή θρύμματος μεσαίου μεγέθους

0,00 €*
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ Μ-ICE 050 FLAKE CLMX-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ
Μηχάνημα κάτω πάγκου,Καλή μόνωση και υγιεινή,Παραγωγή θρύμματος μεσαίου μεγέθους,Ψύξη με κυκλοφορία νερού

0,00 €*
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ Μ-ICE 085 FLAKE CLMX
Μηχάνημα κάτω πάγκου,Καλή μόνωση και υγιεινή,Παραγωγή θρύμματος μεσαίου μεγέθους

0,00 €*
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ Μ-ICE 085 FLAKE CLMX-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΡΟΥ
Μηχάνημα κάτω πάγκου,Καλή μόνωση και υγιεινή,Παραγωγή θρύμματος μεσαίου μεγέθους,Ψύξη με κυκλοφορία νερού

0,00 €*
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ Μ-ICE 130 FLAKE CLMX
Μηχάνημα κάτω πάγκου,Καλή μόνωση και υγιεινή,Παραγωγή θρύμματος μεσαίου μεγέθους

0,00 €*
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΟΣ Μ-ICE 400 FLAKE CLMX
Μηχάνημα κάτω πάγκου,Καλή μόνωση και υγιεινή,Παραγωγή θρύμματος μεσαίου μεγέθους

0,00 €*